Erhvervspolitik


Hillerød Industri- og Haandværkerforening varetager i samarbejde med åndværksrådet, en række erhvervspolitiske områder, som er vigtig for både små og mellemstore virksomheder.


Hillerød Industri- og Haandværkerforening varetager balndt andet de selvstændiges og de små og mellemstore virksomheders interesse på det lokale og regionale plan, hvor Håndværksrådet varetager de samme interesser på nationalt og internationalt plan.


Hillerød Industri- og Haandværkerforening arbejder blandt andet i henhold til Håndværksrådet 13 bud, som omhandler en kommunal udbuds- og indkøbspolitik.


Disse bud er en række konkrete forslag til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge deres udbud og indkøb, på en måde så den enkelte kommune støtter op og bidrager til udviklingen af de lokale små og mellemstore virksomheder.


Du kan download Håndværksrådets 13 bud her
Vækstforum


Via Håndværksrådets repræsentant i Vækstforum Hovedstaden, direktør Niels Svenningsen, har Hillerød Industri- og Haandværkerforening mulighed for at få indflydelse på erhvervsudviklingen og den fremtidige erhvervspolitik.


På Væksrforums hjemmeside kan du finde strategidokumenter:

www.regionshovedstaden.dk - Se under regional udvikling.Hillerød Industri- og Haandværkerforening og Håndværksrådets fælles erhvervspolitiske indsatsområder dækker bl.a.:


- Innovation, vækst og udvikling

- Erhvervsbeskatning og skattestruktur

- Start eller salg af egen virksomhed

- Selvstændighedskultur

- Fair konkurrence mellem virksomheder

- Styrkelsen af erhvervsuddannelserne

- Lettere adgang til finansiering

- Mulighederne i en global verden

- Færre administrative byrder

- Ledelsesudvikling

Håndværksrådet – talerør for små og mellemstore virksomheder


Håndværksrådet arbejder udelukkende på at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling.


Håndværksrådet varetager små og mellemstore virksomheders interesser overfor politikkerne og myndighederne i Danmark og EU.


I Håndværksrådet er der mere end 20.000 medlemsvirksomheder, og arbejdet tager udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger som har betydning for små og mellemstore virksomheders vilkår.

  • Få indflydelse »

Tilmeld dig Håndværksrådets Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

  • Spar dit kontingent her »

Spar dit kontingent og mere til - rabatter til gavn for dig og din virksomhed.