Hillerød Industri- & Haandværkerforenings fond 2000


Fonden blev stiftet den 9. august 2000.


Fondens formål er af ”almennyttig” og ”almenvelgørende” karakter,

der primært skal tilgodese håndværkere med henblik på hjælp i en økonomisk vanskelig situation.Tilgodese håndværkslærlinge, håndværkere og handelsuddannede til brug for faglig uddannelse,

   videregående uddannelse, efteruddannelse og lign.

Tilgodeser andre studerende under uddannelse af teknisk karakter.

Yde tilskud til studierejser i Danmark og i udlandet.

Yde tilskud til studieophold i Danmark og i udlandet.

Yde tilskud til afholdelse af faglige foredrag, indkøb af faglitteratur til

    fagbiblioteker etc.

Yde tilskud til formål af musisk og kulturel karakter


Fonden har sin egen bestyrelse, der vælges blandt foreningens medlemmer. Medlemmerne skal være myndige og vederhæftige samt medlem af Hillerød Industri- og Haandværkerforening.


Kun legatsøgere med bopæl i Hillerød Kommune vil komme i betragtningANSØGNINGER sendes pr. brev til fondens adresse:


Hillerød Industri- og Håndværkerforenings fond 2000

Høgevej 8B

3400 Hillerød


Ansøgninger pr. mail accepteres ikke